Monday, September 26, 2005

Non-inky Coprinus


Coprinus disseminatus
Lemoine Point, Kingston, Ontario

No comments: